Kategorie

Cena
10,00 zł - 20,00 zł

Kontakt

tel.: 12 422 39 65
31-017 Kraków
ul. św. Jana 3

czynne
pn.-pt. 9.00-17.00
sob. 10.00-13.30

Mapa dojazdu

Pedagogika

Sortuj po: Nazwie Arrow_up | Cenie | Najnowszym
Pełna lista Skrócona lista Lista alternatywna
1 2 3 4 z 4
Następna strona Ostatnia strona
 ''Uprzednia znajomość materiału a utrwalenie pamięciowe.''
Bonawentura Podchorecki Michał ''Uprzednia znajomość materiału a utrwalenie pamięciowe.'' 24,00 zł Dodaj do koszyka
BONAWENTURA PODCHORECKI Michał ''Uprzednia znajomość materiału a utrwalenie pamięciowe.'' Kraków 1939, " Powściągliwość i Praca",8, s. 42, brosz., db ...
 Postępowanie człowieka.
Sheldon Colvin Stephen Postępowanie człowieka. 26,00 zł Dodaj do koszyka
SHELDON Colvin Stephen BAGLEY Wiliam Chandler Postępowanie człowieka. Kurs wstępny psychologji dla nauczycieli przełożyła Iza Moszczeńska Warszawa 1927, Nakład Gebethnera i Wolffa, 8, 8, s. 215, oprawa twarda. ...
Andrzej Maksymilian Fredro wobec zagadnień wychowawczych.
Barycz Henryk Andrzej Maksymilian Fredro wobec zagadnień wychowawczych. 36,00 zł Dodaj do koszyka
BARYCZ Henryk Andrzej Maksymilian Fredro wobec zagadnień wychowawczych. Kraków 1948,PAU Archiwum Komisji do Dziejów Oświaty i Szkolnictwa w Polsce, nr. 6, 8, s. 103, brosz., okładka zabrudzona, egz. nierozcięty, db. ...
Bibliografia pedagogiczna.
Bibliografia pedagogiczna. 120,00 zł Dodaj do koszyka
Bibljografia pedagogiczna. Czasopismo poświęcone przeglądowi książek i pomocy szkolnych oraz wydawnictw pedagogicznych. Warszawa 1921, Ministerstwo Wyznań i Oświecenia Publ., Rok I, z. IIV w 3 vol.,8, s. 1352, brosz., grzbiet uszk., db ...
Chowanna.
Chowanna. 15,00 zł Dodaj do koszyka
Chowanna czasopismo poświęcone współczesnym zagadnieniom wychowania i humanistyki. Katowice XI, 1946, zeszyt 3 6, 8, s. 80, brosz., db ...
Chowanna.
Chowanna. 180,00 zł Dodaj do koszyka
Chowanna. Miesięcznik poświęcony współczesnym prądom w wychowaniu i nauczaniu pod redakcją H. Rowida i M. Ziemnowicza Rocznik VII 1936 Katowice 1936, Wydawnictwo Instytutu Pedagogicznego, 8, s. 240,ppł., bdb. ...
Ćwiczę i wychowuję.
Krawczyk Marian Ćwiczę i wychowuję. 38,00 zł Dodaj do koszyka
KRAWCZYK Marian Ćwiczę i wychowuję Podręcznik ćwiczeń cielesnych dla nauczyciela szkoły powszechnej. Wyd. II Lwów 1937, Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, 8, s.284, ppł., db, pieczęcie. ...
Do podstaw wychowania narodowego.
Pigoń Stanisław Do podstaw wychowania narodowego. 45,00 zł Dodaj do koszyka
PIGOŃ Stanisław Do podstaw wychowania narodowego. Ze słowem wstępnem Idn. Chrzanowskiego. Wydanie drugie, rozszerzone. Lwów 1921, Ossol. 8, s.VIII, 246, brosz., db, okładka podniszczona. ...
Działalność pedagogiczna bibliotekarza.
Walentynowicz Maria Działalność pedagogiczna bibliotekarza. 30,00 zł Dodaj do koszyka
WALENTYNOWICZ Maria Działalność pedagogiczna bibliotekarza. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Prace Wydziału Filologiczno Filozoficznego. t. V zeszyt 1 Toruń 1956, 8, s. 259, brosz., db. ...
Głos nauczycielstwa ludowego.
Głos nauczycielstwa ludowego. 240,00 zł Dodaj do koszyka
Głos nauczycielstwa ludowego. Organ krajowego Związku nauczycielstwa ludowego. Rocznik VI 1911 nr. 1 24 Kraków 1911, Drukarnia Narodowa, 8, s.2 nlb,448, R. VI 1910 nr 1i 2 R. VI 1911 nr 3 24, ppł,db ...
Głos nauczycielstwa ludowego.
Głos nauczycielstwa ludowego. 240,00 zł Dodaj do koszyka
Głos krajowego Związku nauczycielstwa ludowego. Organ krajowego Związku nauczycielstwa ludowego. Rocznik V Rok 1910 nr. 1 24 Kraków 1910, 8. s.408, ppł, db. ...
Głos nauczycielstwa ludowego.
Głos nauczycielstwa ludowego. 180,00 zł Dodaj do koszyka
Głos Nauczycielstwa Ludowego. Organ Związku Nauczycielstwa Ludowego, poświęcony sprawom zawodowym r. IV 1909 nr. 1 24 Kraków,8, s. 433, nlb, ppł. ...
Historia wychowania.
Bizon Franciszek Historia wychowania. 45,00 zł Dodaj do koszyka
BIZON Franciszek Historia wychowania podręcznik pedagogiczny Warszawa 1920, Wydawnictwo ''Globus'', 8, s. 413, brosz., okładka zabrudzona,luźne kartki, stan średni. ...
Historja wychowania.
Kot Stanisław Historja wychowania. 180,00 zł Dodaj do koszyka
KOT Stanisław Historja wychowania I II zarys podręcznikowy. Wyd. II zmienione i pomnożone t. I Od starożytnej Grecji do połowy w. XVIII t. II Wychowanie nowoczesne od połowy w. XIII do współczesnej doby. Lwów 1934, Wyd. Ks. Szkol., 8, s. VIII, 407, 377, brosz., t. II grzbiet książki pęknięty, okł. luźne, db ...
Ideał  wychowawczy w starożytności i u nas.
Zieliński Tadeusz Ideał wychowawczy w starożytności i u nas. 10,00 zł Dodaj do koszyka
ZIELIŃSKI Tadeusz Ideał wychowawczy w starożytności i u nas. Warszawa 1929, odbitka z ''Oświaty i Wychowanie'', Nr 3, 8, s. nlb 2, 233 275, brosz, egz. zabrudzony, brak okładek, stan średni. ...
Kartka z dziejów rosyjskiego wychowania państwowego w Polsce.
Surzycki Stefan Kartka z dziejów rosyjskiego wychowania państwowego w Polsce. 24,00 zł Dodaj do koszyka
SURZYCKI Stefan Kartka z dziejów rosyjskiego wychowania państwowego w Polsce. Warszawa 1933, Odbitka z ''Myśli narodowej'', 8, s. 61, brosz, grzbiet książki i okładka uszk.i zabrudzona, stan średni. ...
Kobieta polska jako autorka  pedagogiczna
Kosmowska Irena Kobieta polska jako autorka pedagogiczna 36,00 zł Dodaj do koszyka
KOSMOWSKA Irena, MILKUSZYC Dorota, SZYCÓWNA Aniela Kobieta polska jako autorka pedagogiczna Bibliografia książek z dziedziny wychowania.... Warszawa 1912, Wyd. Sekcji pedagogiczno oświatowej, 8, s.70, egz. z dedykacją autorki, brosz.(uszkodzona), db. ...
Księga pamiątkowa.
Księga pamiątkowa. 45,00 zł Dodaj do koszyka
Księga pamiątkowa pod. red. Ludwika Piotrowicza Jubileusz 25 lecia Tow. Kolonij Wakacyjnych dla uczniów gimnazjów m. Krakowa 1902 1927. Kraków 1927, 8, s. 184, brosz., db. ...
Kształcenie młodzieży.
Plenkiewicz Roman Kształcenie młodzieży.
PLENKIEWICZ Roman Kształcenie młodzieży ( Nauczanie początkowe i średnie) z przedmowa Juliana Ochorowicza. Warszawa 1898, Bibl. Dz. Wyb. nr. 24, 8, s. 152, pł.,pieczęcie, db. ...
Kształcenie postępowania.
Majdański Walenty Kształcenie postępowania. 48,00 zł Dodaj do koszyka
SAXBY J. B. Kształcenie postępowania Studjum psychologiczne. przełożyła Irena Pannenkowa. Lwów 1928, Książnica Atlas, Bibl., Przekładów Dzieł Pedagogicznych t. 7, 8, s.XVI, 202,ppł tylna okładka uszk., db., pieczęcie. ...
Małachowianka  150 lat  matur 1817 - 1967.
Małachowianka 150 lat matur 1817 - 1967. 15,00 zł Dodaj do koszyka
Małachowianka. 150 lat matur 1817 1967. red. Tadeusz Kowalewski Płock 1968, Komitet Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, 8, s. 55, 3nlb, brosz, bdb. ...
Metoda projektów w nauczaniu.
Stevenson John Alford Metoda projektów w nauczaniu. 36,00 zł Dodaj do koszyka
STEVENSON John Alford Metoda projektów w nauczaniu. przełożyła Wanda Piniówna. Lwów 1930, Książnica Atlas, Bibl. Przekładów Dzieł Pedagogicznych, t. 8, 8, s.259, stan średni ...
Metodologia uczenia się.
Żmudziński Wojciech Metodologia uczenia się. 18,00 zł Dodaj do koszyka
ŻMUDZIŃSKI Wojciech S. J. Metodologia uczenia się Materiały dla nauczycieli szkół średnich część I Poznań 2001, ks. Św. Wojciecha, 8, s. 140, oraz nlb (foliogramy), brosz, db. ...
Metodyka pierwszych lat nauczania.
Jeleńska Ludwika Metodyka pierwszych lat nauczania. 48,00 zł Dodaj do koszyka
JELEŃSKA Ludwika Metodyka pierwszych lat nauczania. Wyd. III Warszawa 1929, " Nasza Księgarnia'', Bibljoteka Dzieł Pedagogicznych, 8, s. 343, brak przedniej okładki, grzbiet książki lużny, etan średni. ...
Młodzież a wojna światowa.
Foerster Fr. W. Młodzież a wojna światowa.
FOERSTER Fr. W. Młodzież a wojna światowa z upoważnieniem autora spolszczyła Helena Skolimowska Lwów 1917, Nakład i własność Księgarni Polskiej Bernarda Połonieckiego, 8, s.56, brosz., okładka lekko zabrudzona, db. ...
Muzyka w szkołach ogólno - kształcących.
Muzyka w szkołach ogólno - kształcących. 15,00 zł Dodaj do koszyka
Muzyka w szkołach ogólno kształcących pod redakcją Władysława Gołębiowskiego. Lwów 1927, Odbitka z ''Lwowskich Wiadomości Muzycznych i Literackich'',s.49,brosz, db. ...
Na nową szkołę.
Na nową szkołę. 36,00 zł Dodaj do koszyka
Na nową szkołę. Książka zbiorowa zawierajaca utwory m. in. Władysława Bukowinskiego (Selima), G. Daniłowskiego, Wilhelma Feldmana, in. Wyd.II Kraków br, Spółka Nakładowa '' Książka'', 8, s. 142, brosz, okładka odklejona od grzbietu książki, grzbiet książki uszk., stan średni ...
Nauka Polska jej potrzeby, organizacje i rozwój.
Nauka Polska jej potrzeby, organizacje i rozwój. 60,00 zł Dodaj do koszyka
Nauka Polska jej potrzeby, organizacja i rozwój. rocznik Kasy im Mianowskiego t. IV Warszaw 1923, 8, s. IX, 588, blok książki pęknięty, brosz, okładki zniszcz., egz. nie rozcięty, db. ...
Nauka stylu praktycznego dla szkół wydziałowych żeńskich. h
Benoni Karol Nauka stylu praktycznego dla szkół wydziałowych żeńskich. h 24,00 zł Dodaj do koszyka
BENONI Karol Nauka stylu praktycznego dla szkół wydadziałowych żeńskich. Lwów 1903, Ossol., 8, s.144, pł, okładka zniszcz.,stan średni. ...
Niezapomiana Szkoła Łódzka Z. Pętkowskiej.
Niemierowska - Szczepańska Bożena Janina Niezapomiana Szkoła Łódzka Z. Pętkowskiej. 24,00 zł Dodaj do koszyka
NIEMIEROWSKA SZCZEPAŃCZYK Bożena Niezapomiana Szkoła Łódzka Z. Pętkowskiej ( 1901 1950) Łódz 1995, Nakład własny, 8, s.122, brosz., liczne ilustracje, bdb ...
Autor Nazwa Brutto
1 2 3 4 z 4
Następna strona Ostatnia strona